Pravila nagradne igre "ZDRAV ŽIVOT S BIO CLINICOM": Bio Clinica Hrvatska
Ovo web mjesto upotrebljava kolačiće (cookies). Kliknite OVDJE za više informacija. Nastavkom pregleda ovog web mjesta slažete se s korištenjem kolačića.
 
Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

BIO CLINICA d.o.o. M. Lanosovića 24, 35400 Nova Gradiška
Matični broj BIO CLINICA: 1600079 • OIB: 81074981215

Na temelju odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (N.N. broj 87/09) te u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (N.N. broj 08/10) i na temelju ovlasti uprave, direktor Bio Clinice d.o.o. u svrhu promidžbe tvrtke na hrvatskom tržištu donosi slijedeća :

PRAVILA NAGRADNE IGRE “ZDRAV ŽIVOT S BIO CLINICOM”

Članak 1.
Po ovim pravilima Bio Clinica d.o.o. Nova Gradiška ( u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru “ ZDRAV ŽIVOT S BIO CLINICOM” (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

Članak 2.
Nagradna igra trajat će od 12.12.2018.-12.12.2019. godine.
Pravila nagradne igre bit će objavljena na web portalu Bio Clinica d.o.o. www.bioclinica.hr prije početka nagradne igre.

Članak 3.
Za sudjelovanje u nagradnoj igri građani će biti pozvani putem reklamnog materijala, u kojem će primiti nagradni kupon na koji se trebaju upisati osobni podaci, adresa, broj telefona i narudžba proizvoda. Sve zaprimljene narudžbe proizvoda putem pošte, telefona ili weba-a sudjeluju u nagradnoj igri nakon otkupa paketa. Također, svi kupci koji obave kupovinu u maloprodajnim trgovinama Bio Clinice i otvore karticu lojalnosti sudjeluju u nagradnoj igri.

Po završetku nagradne igre radi se računalna obrada svih otkupljenih paketa, odnosno obrada podataka kupaca koji su otvorili karticu lojalnosti i kupili proizvod u trgovini. U nagradnu igru ulazi svaki račun registriranog kupca.

Dobitnik će biti izvučen nasumično, putem internetske stranice Random (www.random.org).

Članak 4.
Vrijednost nagradnog fonda iznosi 15.000,00 kuna. Prilikom izvlačenja bit će dodijeljena:
– Potrošačka kartica - Diners Club Standardna kartica u vrijednosti 15.000,00 kn.

Kartica mora biti isključivo potrošačkog oblika, ne smije imati mogućnost podizanja gotovine.
Novčani iznos naveden u ovog članka Dobitnik može iskoristiti isključivo kao negotovinsko sredstvo plaćanja za kupnju karticom na prodajnim mjestima na kojima postoji mogućnost kupnje Diners Club karticom.

Članak 5.
U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici priređivača Nagradne igre, pripadnici povjerenstva za nadzor nad izvlačenjem, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6.
Izvlačenje dobitnika obavit će se 16.12.2019., u 12 sati u nazočnosti komisije u prostorijama ureda Bio Clinice d.o.o., M. Lanosovića 24, Nova Gradiška.
Izvlačenje će nadgledati povjerenstvo za nadzor: predstavnik Zajedničkog odvjetničkog ureda – Igor Golovrški, iz Nove Gradiške, direktor poduzeća - Tiskara Nova Gradiška d.o.o.- Stephanie Matijašević, i direktor poduzeća Bio Clinica d.o.o- Nathalie Kovačević.

Članak 7.
Priređivač može zastati s provođenjem Nagradne igre ili Nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja Nagradne igre nisu znali, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno po ovim pravilima.

Članak 8.
Nagrada dobitniku nagradne igre biti će dostavljena poštom na kućnu adresu. O rezultatima nagradne igre dobitnik glavne nagrade bit će obaviješteni brzojavom u roku od 8 dana od izvlačenja. Rezultati izvlačenja bit će objavljeni na web portalu Bio Clinica d.o.o. www.bioclinica.hr sedam dana nakon finalnog izvlačenja.

Dobitnik nagrade dužan je nakon pismene obavijesti o dobitku nagrade javiti priređivaču i dužan je preuzeti nagradu u roku 30 dana. Ukoliko dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu, Priređivač će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 15 dana za preuzimanje.
Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, Priređivač će prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Priređivač će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

Članak 9.
Dobitnik nagrade pristaje da priređivač objavi njihova imena ili fotografije bez naknade, da ih koristi u promidžbene svrhe, o čemu će se prilikom preuzimanja nagrade sastaviti posebna izjava, a nepotpisanjem takve izjave, dobitnik gubi pravo na uručenje nagrada.

Članak 10.
Pravila stupaju na snagu danom objave na web portalu www.bioclinica.hr. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim pravilama.

Članak 11.
U slučaju eventualnog spora koji nije moguće riješiti mirnim putem, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Novoj Gradiški.

KLASA: UP/I-460-02/18-01/707
URBROJ: 513-07-21-01-18-3
Zagreb, 22. studeni 2018.Dobitnici nagradnih igara